Український Міжнародний Соціальний Клуб – Киів – 2023-06-09

Ми провели чудовий вечір на «Останній барикаді» на Майдані Незалежності в Києві — зібрали разом українців і неукраїнців, які сильно підтримують Україну, для особистого спілкування та спілкування.

Просто перебувати в Києві було честю підтримати українців, які борються за свою націю, за свою ідентичність і культуру, за свої родини, але ця жорстока, невиправдана та неспровокована війна — це набагато більше, ніж це, українці борються за кожного на планеті. які вірять у демократію, верховенство права, у позитивні людські цінності, а головне в те, що сила не дає права. Майбутня українська перемога буде перемогою для Європи – для європейської безпеки та для мирного та процвітаючого майбутнього з Україною, нарешті інтегрованою в ЄС, і це також буде перемогою для всіх союзників України по всьому світу; майбутня українська перемога матиме глобальні наслідки, і ці наслідки принесуть позитивні зміни мільярдам людей у всьому світі.

Кожен українець на заході був для мене героєм; максимальна повага також до всіх неукраїнців – я люблю зустрічатися з людьми, які підтримують Україну, оскільки це дає мені багато позитивної енергії – дякую всім, що прийшли, і я з нетерпінням чекаю наступної події!
We had a great evening at Ostannya barykada on Maidan Nezalezhnosti in Kyiv – bringing together Ukrainians and non-Ukrainians who strongly support Ukraine for personal contact and socializing.

Simply to be in Kyiv was an honor to support Ukrainians fighting for their nation, for their identify and culture, for their families, but this brutal, unjustified, and unprovoked war is about much more than that, Ukrainians are fighting for everyone on the planet who believe in democracy, the rule of law, for positive human values, and most importantly that might does not make right. The upcoming Ukrainian victory will be a victory for Europe – for European security and for a peaceful and prosperous future with Ukraine finally integrated in the EU, and it also will be a victory for all of Ukraine’s allies around the world; the upcoming Ukrainian victory will have gloal repercussions and those repercussions will bring positive changes to billions of people around the globe.

Every Ukrainian at the event was a hero to me; maximum respect to all the non-Ukrainians as well – I love getting together with people that support Ukraine, as it gives me a lot of positiv energy – thank you all for coming, and I look forward to the next event!

Contact
David Nichols – david@investinbravery.com
mobile: 🇺🇦 +380 68 105 01 40 – 🇨🇿 +420 777 279 144 – 🇺🇸 +1 858 306 1002